מאמרים

Dor, Daniel (2010). The Israeli Media. In: Rubenberg, Cheryl (ed.), The Encyclopedia of the Israeli-Palestinian Conflict. Lynne Rienner Publications

Dor, Daniel (2006). Is There Anything We Might Call Dissent in Israel? (And, If There is, Why Isn’t There?) Critical Inquiry, 32, 2, 278-287 download here

Dor, Daniel (2003). 0n Newspaper Headlines as Relevance Optimizers. Journal of Pragmatics, 35, 5, 695-721 download here

Dor, Daniel (2003). All the New that Fits: The Israeli Media and the Second Intifada. The Palestine-Israel Journal, 10, 2. download here


דניאל דור (2003). טרגדיה, לא מערבון. מה עשתה התקשורת הישראלית באינתיפאדת אל-אקצה? (חלק ראשון ושני. אופקים חדשים. download here

דניאל דור (2003). על קהילות מדומינות וטייסים סרבנים. העין השביעית. download here