קורות חיים

ד”ר דניאל דור

מרצה בכיר, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב

סיים את לימודי הדוקטורט בחוג לבלשנות, אוניברסיטת סטנפורד, בשנת 1996

טלפון: 972-3-6406521

danield@post.tau.ac.il

 

פרסומים נבחרים

 

Dor, Daniel and Eva Jablonka (2010). Plasticity and Canalization in the Evolution of Linguistic Communication: An Evolutionary-Developmental Approach. In: Larson, Richard, Viviane Deprez and Hiroko Yamakido (eds.), The Evolution of Human Language. Cambridge University Press

 

Dor, Daniel (2010). The Israeli Media. In: Rubenberg, Cheryl (ed.), The Encyclopedia of the Israeli-Palestinian Conflict. Lynne Rienner Publications

 

Dor, Daniel (2006). Is There Anything We Might Call Dissent in Israel? (And, If There is, Why Isn’t There?) Critical Inquiry, 32, 2, 278-287

Dor, Daniel (2005). The Suppression of Guilt: The Israeli Media and the Reoccupation of the West Bank. Pluto Press

 

Dor, Daniel (2005). Towards a Semantic Account of That-Deletion in English. Linguistics, 43, 2, 345-382

 

Dor, Daniel and Eva Jablonka (2004). Culture and Genes in the Evolution of Human Language. In: Goren-Inbar, Naama and John D. Speth (eds.), Human Paleoecology in the Levantine Corridor. Oxbow Books

 

Dor, Daniel (2004). Intifada Hits the Headlines: How the Israeli Press Misreported the Outburst of the Second Palestinian Uprising. Indiana University Press. (Choice Magazine Book of the Year in Communication)

 

Dor, Daniel (2004). From Englishization to Imposed Multilingualism: Globalization, the Internet and the Political Economy of the Linguistic Code. Public Culture, 16, 1, 97-118. (re-printed in: Bolton, Kingsley and Braj B. Kachru (eds.) World Englishes: Critical Concepts in Linguistics. Routledge.)

 

Dor, Daniel (2003). 0n Newspaper Headlines as Relevance Optimizers. Journal of Pragmatics, 35, 5, 695-721

 

Dor, Daniel (2003). Why Economic Globalization May Stop the Global Spread of English (and Why We Have to be Worried Anyway). In: Lepenies, Wolf (ed.) Entangled Histories and Negotiated Universals: Centers and Peripheries in a Changing World. Campus Press

 

Dor, Daniel and Eva Jablonka (2001). How Language Changed the Genes: Towards an Explicit Account of the Evolution of Language. In: Trabant, Jurgen and Sean Ward (eds.), New Essays on the Origin of Language. Mouton de Gruyter

 

Dor, Daniel and Eva Jablonka (2000). From Cultural Selection to Genetic Selection: A Framework for the Evolution of Language. Selection 1, 1-3, 33-55

 

Dor, Daniel (2000). From the Autonoly of Syntax to the Autonomy of Linguistic Semantics: Notes on the Correspondence Between the Transparency Problem and the Relationship Problem. Pragmatics & Cognition, 8, 2, 325-356

 

Dor, Daniel (1999). From Symbolic Forms to Lexical Semantics: Where Modern Linguistics and Cassirer’s Philosophy Start to Converge. Science in Context 12, 4, 493-511