פרופ’ חני לרנר
החוג למדע המדינה

חדר 517, בניין נפתלי

אוניברסיטת תל אביב

ת.ד. 39040, תל אביב 6997801

טל’: 9743 / 03-6407131

פקס: 03-6409515

אימייל: hanni@tauex.tau.ac.il

שעת קבלה: בתיאום מראש