Udi Sommer

Udi Sommer
Associate Professor of Political Science

linkedin

Google scholar

SSRN

Tel Aviv University, Naftali 529
Ramat Aviv, Tel Aviv, ISRAEL
+972547137053

udi.sommer@gmail.com

דינה חלוץ, “לאשה”

הישראלים הם שוהים זמניים-קבועים

“איך הורים ישראלים מגדלים את ילדיהם באמריקה? מה הם מביאים איתם מישראל ומה הם מאמצים מהמקום החדש? ומה זה אומר על להיות ישראלי באמריקה?
אודי זומר, פסיכולוג ופרופסור למדע המדינה באוניברסיטה של מדינת ניו יורק באולבני, לא העסיק את עצמו בסוגיות האלה עד שלו עצמו נולדו שם שני ילדים. כשהתחיל לשאול את עצמו שאלות על הדרך שבה הוא מעוניין לגדל את ילדיו, הוא יצא למסע ברחבי ארצות הברית, וראיין עשרות ישראלים במטרה לקבל תשובות. התוצאה: “קרובים רחוקים” (בהוצאת “אופוס הפצה”), ספר עיון ראשון מסוגו על ישראלים שמגדלים את ילדיהם בארצות הברית.”

דינה חלוץ, “לאשה”
“לאשה”, פברואר 2010