Udi Sommer

Udi Sommer
Associate Professor of Political Science

linkedin

Google scholar

SSRN

Tel Aviv University, Naftali 529
Ramat Aviv, Tel Aviv, ISRAEL
+972547137053

udi.sommer@gmail.com

ד”ר חנה אורנוי, מוסף “ספרים”, עיתון הארץ

הגרין-קארד של השכן ירוק יותר


הספר “קרובים רחוקים” הוא מסע ראיונות שערך אודי זומר ברחבי ארצות הברית, המביא את סיפוריהם של ישראלים המתגוררים שם ומגדלים בו את ילדיהם. הבחירה בסיפור הפותח היא טובה. זומר מביא את סיפורם של זוג הורים לילדה חולה, שכתוצאה מאטימות ממסדית וביורוקרטיה ישראלית מחליטים שאין להם ברירה אלא להגר לאמריקה הרחוקה, שם נמצא לילדתם טיפול הולם. הסיפור אינו משאיר את הקוראים אדישים, וכבר מתחילתו יוצר הזדהות רגשית. אולי לא לשם כיוון המחבר, אולם המשיכה והחיבור אל הספר כבר נבנו. מצד אחד עולה רגש של כעס: מדוע אנו בישראל לעתים כה שוגים, ולא יודעים לקבל את השונה, עד כי משפחה נאלצת להגר? ומצד שני התפעלות מן ההקרבה ההורית הזאת, האהבה שאינה תלויה בדבר, אשר הזכירה לי תמונה שראיתי פעם, שבה מצוירת אם המצליחה להזיז משאית אימתנית וענקית למען בנה. אהבת ההורים הזאת מובילה את בני הזוג שבסיפור לתהליך מתיש של הגירה, שאת תחילתו הם מגדירים במלה “תופת”. הסוף של התהליך הוא סיפור שונה לגמרי.

הסיפור הראשון הזה מחבר בין תהליכי הגירה והורות וכך גם כל הסיפורים הבאים אחריו, כולם סיפורים אמיתיים. בזה אחר זה מוצגים סיפוריהן של משפחות ישראליות החיות בארצות הברית: סיפורים על דורות שלמים – סבים, ילדים ונכדים, זוגות שכבר הגיעו עם ילדים וזוגות שהולידו ילדים שם, משפחות החיות באזורים שונים בארצות הברית, אנשים מרקע שונה בארץ, תעסוקות מגוונות, שלבי חיים ועוד.

ד”ר חנה אורנוי, מוסף “ספרים”, עיתון הארץ 06/2010
לקריאת המשך הכתבה