Udi Sommer

Udi Sommer
Senior Lecturer (American Associate Professor)

Department of Political Science

follow me on twitter @oudee

linkedin.com page

Tel Aviv University, Naftali 529
Ramat Aviv, Tel Aviv, ISRAEL
+972547137053

udi.sommer@gmail.com

קוראת כותבת – יהודית פ., ברוקלין

“תודה על מחקר מרתק ומעמיק, אני מאוד אוהב את הגישה שלך ואת הכתיבה עצמה,

ניכרת הפתיחות והכתיבה מתוך עניין וגילוי ולא מתוך אג’נדה זה די נדיר … הספר פתח בפניי המון שאלות ומקומות שהעדפתי להשאיר סגורים או שלא הייתי מודע אליהם … שוב תודה ויישר כח.” 
אורי, ניו יורק

“קראתי את ספרך בנשימה עצורה והרבה דמעות, ספר כל כך עמוק ורגיש, עשית עבודה נפלאה ואני מאושרת שהזדמן לי לקרוא אותו.”
יהודית פ., ברוקלין