Udi Sommer

Udi Sommer
Associate Professor of Political Science

linkedin

Google scholar

SSRN

Tel Aviv University, Naftali 529
Ramat Aviv, Tel Aviv, ISRAEL
+972547137053

udi.sommer@gmail.com

קורא כותב – דורון מרבה,  ניו ג’רסי 

“אודי זומר מתאר ברגישות ובתבונה את מסכת חייהם ואת הבעיות הניצבות בפני הורים ישראלי שהיגרו לאמריקה (למספר שנים) ואשר מגדלים ילדים בגיל שנע בין גיל הילדות לגיל ההתבגרות. תהליך מורכב זה מחדד את הצורך של ההורה בהגדרת זהותו

התרבותית שלו עצמו. המעבר מישראל לארה”ב כרוך לא רק בשלבי התאקלמות תרבותית, שהם לעיתים לא קלים להורה. בנוסף לכך, מחייב המעבר את ההורה למחשבה מיוחדת על הדגשים התרבותיים / זהותיים בחינוך הילדים.

פאסיביות בהנחלת זהות תרבותית וערכים תרבותיים היא ברירה טבעית לאלו החיים בישראל מאחר והילד גדל כישראלי בתוך חברה ישראלית. ואולם, פאסיביות הורית בהקשר של זהות תרבותית בגידול ילדים בארה”ב היא ברירה שרוב ההורים הישראלים אינם יכולים להרשות לעצמם לבחור בה.

הספר עוסק בהתמודדות האקטיבית של הורים ישראלים עם הקנית זהות תרבותית ישראלית לילדיהם תוך כדי העלאת שאלות בלתי נמנעות כגון “מה משמעות הזהות התרבותית הישראלית עבורי כהורה?” – שאלות שהורים ישראלים החיים בישראל אינם מתחבטים בהם. זהו ספר חובה עבור כל הורה ישראלי המגדל ילדים בארה”ב, שעשוי לשפוך אור גם על הלבטים .
של הורים מתרבויות אחרות המגדלים ילדים בארה”ב.

דורון מרבה, 
ניו ג’רסי