Udi Sommer

Udi Sommer
Associate Professor of Political Science

linkedin

Google scholar

SSRN

Tel Aviv University, Naftali 529
Ramat Aviv, Tel Aviv, ISRAEL
+972547137053

udi.sommer@gmail.com

YNET, גלית לוי – 04/1/2010

ישראלים בארה”ב: של מי הילדה המנומסת הזאת?
איך שומרים על השפה ועל הזהות היהודית, כמה קשה לגדל ילדים רחוק מסבתא ואיך שרים נד-נד באנגלית? אודי זומר, פרופסור למדעי המדינה בניו-יורק, ראיין עשרות הורים ישראלים בארה”ב ומספר לנו על ההורות השונה מעבר לים.

לפני כשש שנים יצאה מיכל לגן השעשועים בקרבת ביתה בשכונת הארלם בניו יורק. כשהילדה שלה התנדנדה על הנדנדה, מיכל שרה לה בעברית “נד-נד, נד-נד” והתפלאה שלאף אחד מההורים מסביב אין שיר מתאים לסיטואציה. אולי לאמריקאים אין שירי ילדים, היא חשבה לעצמה.
זומר אומר שהורות והגירה הן שתי חוויות טוטליות. “אני מצאתי שההורות משליכה באופן משמעותי על חווית ההגירה ומעלה מחדש שאלות של זהות וחיבור עם הארץ, גם אצל אלה שהיגרו מתוך רצון להתנתק. הורות של מהגרים ישראליים מעלה אצלם את השאלה מהי בכלל ישראליות ואם ניתן להעביר אותה הלאה”. 
זהות ושייכות. אחת מן המסקנות שעולות מהספר היא שבסופו של דבר הזהות הישראלית חשובה לכולם, לכל המהגרים. “המתח בין הזהויות קיים בכל המקומות. ההורות היא הזדמנות לפתרון הקונפליקט הזה ולאיחויו, כי תוך כדי עיצוב הזהות של הילדים, ההורים מתמודדים עם השאלות הללו. שורשי ההורות שלנו נעוצים בילדות שלנו ויוצאים מהפופיק שלנו”, מסביר זומר את הקושי של המהגרים בסביבה החדשה.

YNET, גלית לוי – 04/1/2010
לקריאת המשך הכתבה באתר “YNET”