DAPHNA JOEL

Lectures

מחקר חדש על זהות מגדרית
ההרצאה ניתנה במסגרת יום עיון “טיפוליטיקה” של ארגון חוש”ן, שהתקיים בביה”ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב באוקטובר 2012