לילך לוריא


Contact

Dr. Lilach Lurie

Department of Labor Studies

The Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences

Ramat-Aviv, Tel-Aviv 6997801

Israel

 

Email: lilachlurie@tauex.tau.ac.il

 

Tel: + 972-3-6409534

Fax: + 972-3-6407300

Room: 403, Naftali Building