ספריםמאמריםפרקים בספרים

 

ספרים

[smartslider3 slider=3]

פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל. נערך עם ח. הרצוג ונ. חזן. הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים, 2020. 

הבחירות בישראל – 2015נערך עם ג. רהט. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017. 

הבחירות בישראל – 2013ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015.

הבחירות בישראל – 2009. נערך עם א. אריאן. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010.

הבחירות בישראל – 2006. נערך עם א. אריאן. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008.

מדד הדמוקרטיה הישראלית, 2005: לציון עשור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005 (עם א. אריאן, ר. ונטורה, פ. בן-נון, ש. ברנע).

הבחירות בישראל – 2003. נערך עם א. אריאן. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004.

הבחירות בישראל – 2001. נערך עם א. אריאן. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002.

הבחירות בישראל – 1999. נערך עם א. אריאן. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001.

הבחירות בישראל – 1996. נערך עם א. אריאן. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999.

הפוליטיקאי הישראלי: פרופיל חברתי ופוליטי של פעילי המרכז במפלגות העבודה וחירות. מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 1989 (עם ח. הרצוג וא. צוקרמן). 

 

מאמרים

תפיסות איום ופסילת רשימות ומועמדים לכנסת – מירדור ועד בחירות 2003“,  משפט וממשל, 8 (1), 2005, 119-154 (עם ק. וינשל-מרגל).

“תופעות של בורות קיבוצית בדעת הקהל בישראל”, דברים אחדים, 1, 1997, 99-115 (עם י. שמיר).

 “העדפות ערכיות בדעת הקהל בישראל“, מגמות, ל”ז(4), 1996, 371-393 (עם י. שמיר).

שני מהפכים בפוליטיקה הישראלית: מדוע מהפך 1992 אינו כמהפך 1977“, מגמות, ל”ו(4), 1995, 361-387 (עם א. אריאן). 

“שמאל וימין בפוליטיקה הישראלית” מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, 35, 1991, 21-50 (עם ר. ונטורה).  

סובלנות פוליטית בישראל“, מגמות, כ”ט(2), 1985, 145-169 (עם. ג’. סאליבן).

“הצבעה עדתית בבחירות 1981”, מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 20-19, 1982, 88-104 (עם א. אריאן).

 

פרקים בספרים

“מבוא: פערי מגדר בראי הבחירות בישראל” בתוך מ. שמיר, ח. הרצוג ונ. חזן (עורכות) פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל. הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים, 2020 (עם ח. הרצוג ונ. חזן). 

“מגולדה מאיר לציפי לבני: על שני פנים לייצוג נשים בפוליטיקה הישראלית” בתוך מ. שמיר, ח. הרצוג ונ. חזן (עורכות) פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל. הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים, 2020 (עם ע. גדליה-לביא). 

“סיכום: הפוליטיקה בישראל בראי פערי המגדר” בתוך מ. שמיר, ח. הרצוג ונ. חזן (עורכות) פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל. הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים, 2020 (עם ח. הרצוג ונ. חזן).

דעת קהל כישות רב-ממדית: המקרה של האינתיפדה” בתוך ח. הרצוג (עורכת) חברה במראה, הוצאת רמות-אוניברסיטת תל אביב, 2000, 211-233 (עם י. שמיר). 

“סובלנות פוליטית ומנהיגות בחברה הישראלית” בתוך א. סברסקי (עורכת) בלי הבדל… זכויות אדם בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל ועידנים, תל אביב, 1988, 81-93.

“מגמות בדעת הקהל בישראל בנושאי שטחים ושלום: אילוצים והעדפות” בתוך ד. כספי (עורך) תקשורת ודמוקרטיה בישראל, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 1997, 173-190. (עם י. שמיר).