In the Media

https://www.facebook.com/LondonKirsh10/videos/916364561752209/

לפי מחקר של עמותת נטע, מרבית העובדות מאמינות שקיצור חופשת הלידה על פי החלטתן יסייע לנשים עובדות ■ ד”ר הדס מנדל מאוניברסיטת ת”א: הממצאים לא תואמים את המגמות בשטח. נשים בישראל נוטות להאריך את חופשת הלידה
הארכת חופשת הלידה? רוב הנשים דווקא רוצות לעבוד סקר: 60% מהנשים שהכנסתן מעל 8,000 שקל בחודש היו מעוניינות לעבוד חלקית בזמן חופשת הלידה, אם החוק היה מאפשר להן
תשע חודשים ועוד קצת האם הארכה של חופשת הלידה בישראל והשוואתה לזו שבשוודיה או בדנמרק תיטיב עם הנשים היולדות או תפגע בקריירה שלהן? בזמן שמקבלי ההחלטות מתלבטים בשאלה, יש כאלה שמוותרות גם על מה שכבר ניתן וחוזרות לעבודה אחרי שבועיים
פרדוקס מדינת הרווחה: סידורי העבודה הנוחים מאפשרים לאמהות בשוודיה להקדיש זמן רב למשפחה, אך מונעים מהן להתברג במשרות בכירות; הנפגעות: דווקא הנשים החזקות