The Department of Sociology and Anthropology

Essays & Other Publications

 • סקירת ספרו של ניקולא יוזגוף- אורבך “התנועה הרפורמית בישראל”, הארץ, 12 באוקטובר 2018

View

 • סקירת ספרה של הימלפרב “משפט ההיסטוריה”, הארץ, 20 אפריל 2018

View

 • ארס פואטיקה בטרקלין הצדק, הארץ, 4 אוגוסט 2017

״Ars Poetics in the Halls of Justice (Hebrew). Ha’aretz, August 4 2017

View

 • ״הקו הירוק הוא מיתוס״: ראיון לנעם בוקסבאום בגיליון השנתי של דה-מרקר, דצמבר 2016

״The Borders of 48 are a Myth״ Interview for the annual edition of The-Marker (Hebrew). December 2016

View

 

 • WALKING INTO WALLS by David Cunningham & WHY NOT OCCUPATION by Yehouda Shenhav (Hebrew)

Radical Philosophy, Issue 150 (July/August 2008), Theory & Criticism, Issue 31 (winter 2007).

View

 

 • IT COULD HAVE BEEN PARADISE HERE

Ha’aretz, Magazine, October 31, 2003.

View

 

 

 

 • FRAGMANTS OF A MOSAIC, OR A FRAGMANTED MOSAIC?

Ha’aretz, Week’s End, June 8, 2000.

View

 

 

 

 

 • ANALYZING JEWISH HISTORY TEXT BOOKS

News From Within, Volume XV, Number 8, August 1999.

View

 

 

 

 

 • PRIVATE PROPERTY! KEEP OUT

The Jerusalem Report, Cover Story Israel, September 27, 1999.

View

 

 

 

 

 • THE THEFT OF BAGHDAD

Ha’aretz, Magazine, April 10, 1998.

View

 

 

 

 

 • THE BOND OF SILENCE

News From Within, Volume XIII, Number 8, August 1997.

View

 

 

 •  What do Palestinians and Arab-Jews Have in Common? Nationalism and Ethnicity Examined Through the Compensation Question.

View

ספרות

יהודה שנהב-שהרבני, תשעים ותשע אחוז, גרנטה, כתב עת לספרות, ינואר 2017, עמודים 187-195.

ובתרגום לערבית, העוקץ, פברואר 2017

 • “Ninety Nine Percent”, A short fiction. Originally in Hebrew, translated into Arabic.

 

מסות

יהודה שנהב, תרגום הנקרא כמקור הוא תרגום רע (לעשות שיר משיר/שמעון זנדבנק), הארץ, מוסף ספרים, אוקטובר 2017

יהודה שנהב, מודרניות והשואה מאת זיגמונט באומן, ביקורת הספר, סוציולוגיה ישראלית ט”ז (1), עמ’ 176-179, 2014

יהודה שנהב, גזענות והמפה החברתית, נייר לארגון מוסאווה, מרץ 2012

יהודה שנהב, מהי גזענות?, נייר לאגודה לזכויות האזרח, פברואר 2012

יהודה שנהב, מי את חנה ארנדט?, הארץ, מוסף ספרים, מרץ 2007

יהודה שנהב, עור לבן מסכות שחורות: הצוענים – עם הנוודים של אירופה, הארץ, מוסף ספרים, 5.6.2006

יהודה שנהב, גלובליזציה בחוסר נחת, הרצאה בסדרת הרקטור

יהודה שנהב, ניאו-ליברליזם: אידיאולוגיה למאבק המעמדי של החזקים במוחלשים, הארץ, מוסף ספרים, 21.3.2006

יהודה שנהב, זכות השיבה והמזרחים: תשובה לארגונים יהודים פוסט-ציונים, 2006

יהודה שנהב, הקו האדום של הקו הירוק: השמאל ואינתיפאדת אל-אקצה, אתר הקשת המזרחית, אוקטובר 2001

יהודה שנהב, שני דוחו”ת על מצב התרבות, ביקורת במוסך ספרים, הארץ, 1999

יהודה שנהב, אם קיימת מציאות של סוס ורוכבו, הרוכב הוא שאומר: בלי פוליטיקה, ביקורת הספר דיאלוג בין זהויות: מפגשי ערבים ויהודים בנוה שלום, רבאח חלבי (עורך), 1999

יהודה שנהב, השוד המושלם, מוסף הארץ, ערב פסח, 10.4.98

יהודה שנהב, קשר השתיקה, מוסף הארץ, 27.12.96

יהודה שנהב, זיכרון מהונדס

 

 

הקשת המזרחית

 ורד לי, המזרחים החדשים, הארץ, 16.12.2011

יאיר שלג, מזרחים ומיוסרים, מוסף הארץ 12.12.2006

מזל מועלם, הקשת המזרחית – פרץ מתכחש לזהותו המזרחית, הארץ, 7.2.2006

אור קשתי, קשת שחור לבן, מגזין העיר, 31.10.2002

מזל מועלם, אנחנו בעלי הבית, בלי התנצלויות, הארץ, 6.9.2002

 מזל מועלם, הקשת המזרחית – בעד מה אנחנו בעצם

סמי מיכאל, קשת שאיננה בעננים, מוסף מעריב

עמירה שגב, הדילמה של הקשת, מוסף הארץ, 1.6.2001

שלמה וזאנה, לתרגם את בקשת הסליחה למעשה, גלובס נדל”ן, 18.10.1999

 חץ בקשת

 

 

 

 

קשר השתיקה

יהודה שנהב, קשר השתיקה ותגובותיו, הארץ, ינואר-אפריל 2013

מאיר גל, אנשים בחזית – תשעה מתוך ארבע מאות, מוסף הארץ, 14.2.1997

אמנון רובינשטיין, במה אנחנו אשמים, מוסף הארץ, 10.1.1997

יהודה שנהב, קשר השתיקה, מוסף הארץ, 27.12.1996

 

 

על הפוליטי

יהודה שנהב, הקרנבל: מחאה ללא עוקץ, אתר העוקץ, 20 פברואר 2012

יהודה שנהב, חוק ההסדרים – לב הבעיה החברתיתynet, מדור דעות, 30.8.2011

מסמך עקרונות, ארץ יושביה, 27 פברואר 2011

יהודה שנהב, זהות בחברה פוסט-לאומית: הערות על זהות ופוליטיקה של זהויות

 יהודה שנהב, חוק ההסדרים: שאלה לפרופ’ טרכטנברג, אוגוסט 2011

יהודה שנהב, ערביי 48: השלד שבארון ‘תהליך השלום’, ג’אדאל, אפריל 2011

 יהודה שנהב, שעור חשוב מחבר-הכנסת זחאלקה, ידיעות אחרונות, מדור דעות, 5.1.2010

חגי סגל, ביקורת “במלכודת הקו הירוק”, מקור ראשון, 12.2.2010

יהודה שנהב, הגשמת המתח לא מספיקה (תגובות לחילוניות יהודית), הארץ ספרים, 24.10.2007

יהודה שנהב, העיקר שכור ההיתוך הצליח, הארץ, מוסף ספרים, 19.9.2007

יהודה שנהב, האם יש בכלל תרבות יהודית חילונית, הארץ, מוסף ספרים, 12.9.2007

יהודה שנהב, הארנדט אקספרס מובילה לכל מקום, הארץ, מוסף ספרים, 11.4.2007

יהודה שנהב, עור לבן מסכות שחורות, הארץ, מוסף ספרים, 7.6.2006

יהודה שנהב, דמוקרטיה במצב חירום, הארץ, מוסף ספרים, 23.11.2005

אריה דיין, המאבק החברתי הבא, הארץ, 10.12.2003

יהודה שנהב, “אין לנו מגרש כי טייבה הקדימה את זמנה”, הארץ, מוסף ספרים, 30.5.2001

יהודה שנהב, קורבן של האליטות, מלאבס, 6.4.2001

אבנר בן-עמוס, מעבר מהשלב הכרזימטי לשלב הביורוקרטי, הארץ, מוסף ספרים, 4.4.2001

יהודה שנהב, התרגיל שלי תמורת הפליט שלך, ידיעות אחרונות, 3.8.2000

יהודה שנהב, האליטה השלטת מפחידה מפני הרב-תרבותיות בשם “הטוב הכללי”, הארץ, מוסף ספרים, 7.6.2000

 יהודה שנהב, הפונדמנטליזם הליברלי, הארץ, 12.10.1998. גם באתר הקשת המזרחית

שלמה הלל, הסילוף המושלם (תגובה לשוד המושלם), מוסף הארץ, 29.4.1998

יהודה קורן, ככר רבין ביום שישי – כמה פאתטי, ידיעות אחרונות

עמרי דולב, עוקף שנהב, מצב העיר

 

 

 

על החינוך

אור קשתי, אוניברסיטת תל אביב בודקת את רשימת המאמרים בחוג לסוציולוגיה בעקבות לחץ של גורמי ימין, הארץ, 16.8.2012. גם באתר הארץ

דימיטרי שומסקי, “אם תרצו” ללכת שולל, הארץ, 31.1.2012

מאמר המערכת, פוליטרוקים באקדמיה, הארץ, 17.8.2010

יעל געתון, ופרופגנדה בסוציולוגיה, מצב העיר, 27.2.2009

תהל פרוש, גזענות כפי שסיפרנו לתלמידנו: שיחה עם יהודה שנהב ויוסי יונה, הארץ ספרים, 25.9.2008. גם באתר עכבר העיר

תמרה טראובמן, שעור המזרחים בסגל האקדמי – פחות מ-9%, הארץ, חדשות, 19.10.2007

יהודה שנהב, האינטלקטואל ששרטט מחדש את הארץ, הארץ, מוסף ספרים, 18.7.2007

יהודה שנהב, ספרי ההיסטוריה של עם ישראל, מצד שני, אוגוסט 1999

יהודה שנהב, פרויקט ספרי לימוד – מסמך ראשוני העוסק בספרי ההיסטוריה של עם ישראל, מסמך הקשת המזרחית, מרץ 1999

רינת קליין, מלמדים היסטוריה מנקודת מבט אשכנזית, מעריב, 18.2.1999

 

 

אישי

חמישים המוחות החדים בישראל, מגזין דה-מרקר, ינואר 2013

יותם פלדמן, מדינת כל מזרחיה, מוסף הארץ, 19.2.2010

דליה טל, דר יהודה ופרופ שנהב

דוד לביא, בסך הכל רציתי להיות אשכנזי, מעריב סופשבוע

הכר את המומחה – יהודה שנהב, ידיעות אחרונות, 24 שעות, 18.10.2009

רוני בק, ראיון – בסימן שאלה, מעריב, 2008

יהודה שנהב (בהפקת יהודית גריזיצקי), להיות שונה, לא להתחנף, ידיעות אחרונות, 2008

דליה קרפל, חומר אנושי אחר, מוסף הארץ, 31.10.2003

סמי מיכאל, “תרבות שהיא ציפור נפש”החוויה הישראלית, הוצאת מעריב, 2001, עע 83-90

אביבה רוזן, הליברליזם מפחיד אותי, מגזין כסף, 26.2.1998

ברכה דוד, התפרצות, מה בפתח, 30.5.1997

לא יצא ממך כלום, דרום העיר, 31.1.1997

אריאנה מלמד, צבא זה בסך הכל חברת שמירה, העיר, 19.4.1996

רמי רוזן, הבלון הגדול: עד המנהל האחרון, מוסף הארץ, 20.10.1995